KONSULT


Utöver den kliniska verksamheten är jag engagerad i att främja hållbar utveckling inom stadsutveckling och trafik. Detta görs i samarbete med PlanM i Malmö. PlanM erbjuder tjänster inom hållbar mobilitet - från bebyggelseplanering och mobilitetsplaner till processtöd och inspiration.


Nå mål med effektivare grupprocesser

Nyckelfärdigheter i framgångsrikt samarbete i arbetsgrupper är att kunna kommunicera och komma överens om gruppens mål, hantera konflikter och ge feedback. Alla i gruppen ska kunna beskriva gruppens uppdrag och bryta ner det övergripande uppdraget till ett eget, enskilt uppdrag. Grupper behöver förstå skillnaden mellan sak- och personkonflikter och hur respektive typ av konflikt kan lösas samt veta hur positiv och negativ feedback ska ges.


Beteendeanalys som verktyg för att skapa beteendeförändringar

Varför gör de inte som jag säger? Förståelse för psykologin bakom beteenden och beteendeförändringar samt analys av vad som sätter igång och vidmakthåller önskat beteende ger svaret. Genom att förstå och medvetet arbeta med konsekvenser bäddar vi för framgångsrik beteendepåverkan.


Metoden

Det organisationspyskologiska arbetet grundas på OBM - Organisational Behaviour Management – KBT för grupper och organisationer.


Utbildning och tidigare erfarenhet

Jag har ekonom- och psykologexamen och är kulturgeograf. Jag har tidigare varit enhetschef på trafikmiljöenheten i Lunds kommun, verksamhetschef på ISU - Institutet för hållbar StadsUtveckling samt haft uppdrag inom  organisationspsykologi.