hem

Kognitiv beteende-terapi

KBT och IBCT

Organisational Behaviour Management - OBM


PÄIVI ELMKVIST

LEG PSYKOLOG


Hos Päivi Elmkvist kan du få hjälp vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa eller relationssvårigheter. Du är också välkommen om du önskar utveckla dig och vill ha en professionell samtalspartner.


Päivi arbetar främst med KBT - kognitiv beteendeterapi och IBCT - Integrative Behavioural Couple Therapy.  Päivi har även grundutbildning i psykodynamisk behandlingstradition.

0708 -17 30 80

Besöks- och postadress

ELMKVIST psykologmottagning

LUNDS kontorshotell

Östra Mårtensgatan 19, 1 tr.

223 61 Lund

HUR GÖR MAN?

Vårdval psykoterapi

Päivi Elmkvist är vårdgivare åt Region Skåne och har avtal för KBT inom vårdval psykoterapi. För att gå i en subventionerad KBT - behandling ska din läkare på vårdcentralen först bedöma om behandlingen är lämplig för dina besvär och i så fall skriva en remiss. Remissen kan skickas direkt till mottagningen. Adressen hittar du under fliken "Kontakt". Läs mer om vårdval psykoterapi och KBT på vårdguiden: www.1177.se.


Privatklient - individ eller par

Skicka e-post eller ring för att boka ett första samtal. Kom ihåg att e-post inte lämpar sig för känslig information.


Försäkringsklient

Kolla med ditt försäkringsbolag om du kan välja behandlare fritt. Skicka e-post eller ring sedan och boka tid. Kom ihåg att e-post inte lämpar sig för känslig information.


Trygg behandling

Päivi Elmkvist har psykologexamen från Lunds Universitet och vidareutbildning i IBCT- Integrative Behavioural Couple Therapy och OBM  - Organisational Behaviour Management.


Flerårig erfarenhet av att arbeta med individer och par ger dig en trygg behandling. Psykologlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen och innebär bland annat att yrket måste utövas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patientjournal förs. Yrkesutövningen regleras av bl.a. av hälso-och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.