KLINISKA TJÄNSTER

KBT med remiss

inom vårdval psykoterapi

Region Skånes vårdvalssystem innefattar olika typer av psykologisk behandling. ELMKVIST psykologmottagning har avtal för att erbjuda KBT.


För att få remiss behöver du träffa en läkare på vårdcentralen. Läkaren bedömer om KBT är en lämplig behandling. Mild och medelsvår psykisk ohälsa, exempelvis ångest, depression, fobier, stress- och krisreaktioner kan behandlas inom vårdval psykoterapi - KBT. En KBT-behandling med remiss omfattar 6-25 samtal samt uppföljning tre månader efter avslutad behandling.

PRIVATKLIENT

KBT - behandling eller samtal för personlig utveckling

KBT-behandling ges även till privatklienter. Behandlingens längd och innehåll bestämmer vi tillsammans när vi identifierat dina problemområden och mål.

 

Du kan även komma för samtal som inte beror på psykisk ohälsa, kanske behöver du förebyggande insatser, vill diskutera igenom en svår fråga eller utforska något inom dig själv med stöd från en legitimerad psykolog.


FÖRSÄKRINGSKLIENT

KBT via din försäkring

Strukturerad KBT-behandling utifrån dina behov. Vanlig behandlingslängd är mellan fem och tio samtal. Mottagningen har avtal med SOS International. 


PARTERAPI

IBCT för dig och din partner

Strukturerad behandling för att utveckla parrelationer

IBCT - Integrative Behavioural Couple Therapy - kan öka kvaliteten i din relation genom ökad acceptans och förståelse för varandra eller genom att hjälpa er att förändra era relationella beteendemönster. Behandlingen inleds med en kartläggningsfas som återkopplas till er båda. Om ni önskar inleds sedan en behandlingsfas där både acceptans-, tolerans- och förändringsstrategier övas in.